Enskilt Avlopp Gävle hjälper dig att installera ditt enskilda avlopp

Vilken typ av avloppsanläggning du kan installera på din fastighet beror på en kombination av saker. Dina egna önskemål väger naturligtvis tungt, men de fysiska förutsättningarna och kommunens krav måste också tas med i beräkningen. Funderar du på att anlägga ett enskilt avlopp i Gävle? Kontakta oss, så hjälper vi dig.


I Sverige finns det idag över en miljon hushåll som inte är kopplade till det kommunala avloppsnätet, istället har de så kallade enskilda avlopp. Att ha ett enskilt avlopp innebär att du som fastighetsägare är ansvarig för systemet, att det fungerar som det ska och uppfyller de reningskrav som råder i området.

Enskilt avlopp i praktiken

Ett enskilt avlopp är alltså en fastighets avlopp som inte är kopplat till ett stort kommunalt avloppsnätverk. Det innebär i sin tur att avloppsvattnet inte transporteras till ett reningsverk, vilket är fallet med kommunala avlopp. Istället måste vattnet i det slutna systemet renas och avfallet tas om hand på annat sätt.


Det finns många regler för enskilda avlopp och de skiljer sig ofta från område till område. För att vara säker på vad som gäller för din fastighet och vilka tillstånd du behöver för att installera avloppsanläggningen kontakta kommunen du bor i. De kan ge dig information vad som gäller i ditt område.


Alla fastigheter klassas till exempel enligt en skala som visar normal- eller högskyddsnivå. Avloppet som du väljer att installera måste vara anpassat efter den skyddsnivå som din fastighet har. För de olika klassificeringarna gäller olika reduktionsvärden som måste uppnås. Avloppsanläggningen måste klara av att rena avloppsvattnet enligt följande procentsatser:

  • Normal skyddsnivå: 90% reduktion av organiska ämnen och 70% reduktion av fosfor
  • Hög skyddsnivå: 90% reduktion av organiska ämnen, 90% reduktion av fosfor samt 50% reduktion av kväve

Ansök om tillstånd

Första steget i processen för att anlägga ett enskilt avlopp är att söka tillstånd för installationen. När du beslutat vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig för dina och din fastighets förutsättningar måste du alltid söka tillstånd hos kommunen för att få dina planer godkända. Tänk på att aldrig inleda arbetet förrän tillståndet beviljats.

Gör en realistisk kostnadskalkyl

Att installera ett enskilt avlopp är en viktig investering som påverkar värdet och användbarheten av din fastighet. Hur mycket det kostar att installera avloppsanläggningen skiljer sig från fall till fall. Med hjälp av våra kunniga medarbetare kan du få en kostnadskalkyl som ger dig en god uppfattning om hur mycket avloppet kommer att kosta.

Gör det inte själv (enskilt avlopp)

Det kan vara lockande att göra delar av arbetet för installationen av ett enskilt avlopp själv då det inte verkar speciellt komplicerat. Men faktum är att detaljerna är mycket viktiga och minsta lilla felberäkning kan orsaka stora problem. Det kan till och med bli så illa att systemet inte fungerar som det ska.

Anlita professionell arbetskraft

Vid alla stora installationer är det alltid rekommenderat att anlita professionell arbetskraft. Vi på Enskilt Avlopp Gävle har kunskapen för at hjälpa dig genom alla steg och beslut i processen. Det gäller allt från vilken typ av avloppsanläggning du behöver till var på tomten anläggningen bör placeras – med professionell hjälp får en anläggning som fungerar felfritt.

Vi hjälper dig!

Överväger du att installera ett nytt avlopp eller byta ut en existerande anläggning finns vi här för att hjälpa dig igenom processen. Kontakta oss gärna via formuläret här på hemsidan så återkommer vi snarast möjligt. När du kontaktat oss kan vi inleda en diskussion om vilka tjänster du behöver och ge en offert på arbete.

Kostnadsfri rådgivning vid dränering eller enskilt avlopp i Gävle

Skriv gärna in kontaktuppgifter i formuläret om du vill veta mer kring enskilt avlopp i Gävle, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Rådgivningen är givetvis helt kostnadsfri och utan köpkrav.