Anlägga eller bygga enskilt avlopp för din fastighet?

Det finns många saker att tänka på för dig som vill bygga ett enskilt avlopp för din fastighet. I vissa fall kan det räcka med att reparera det enskilda avlopp som redan finns men är livslängden uppnådd kan det krävas att du bygger ett helt nytt. Det allra viktigaste är att du är påläst.

Tekniken för avlopp går ständigt framåt och en god idé är att läsa på om det senaste inom reningsteknik. Tänk även på att avloppet behöver hålla för framtida lagkrav. Viktigt är även att ta hänsyn till hur många personer som kommer att ingå i hushållet så att avloppet håller för belastningen.

Välj rätt avloppslösning för just din fastighet

Om du bygger ett enskilt avlopp på en plats där det tidigare har funnits ett avlopp är sannolikheten stor att det redan finns en trekammarbrunn eller liknande på plats. Vänd dig till Gävle kommun för att ta reda på om den går att fortsätta använda eller om den behöver bytas ut.

Förutom att kontakta kommunen för att ta reda på brunnens livslängd är det viktigt att ta reda på fastighetens skyddsområde, är det normal eller hög skyddsnivå? Faktorerna som avgör skyddsnivån varierar mellan kommuner och det som kan inverka är bland annat om fastigheten befinner sig i närheten av känsliga vattendrag.

När du har en bra uppfattning om vilken avloppslösning som krävs för just din fastighet är nästa steg att hitta en entreprenör eller konsult som har rätt kompetens för jobbet. Entreprenören ska kunna bidra med ritningar till en tillståndsansökan, vägleda dig i valet kring ett lämpligt system och sedan installera systemet.

  • Kontakta kommunen för den information som krävs för just din fastighet
  • Sammanställ all information och lämna över till en kompetent entreprenör
  • Kontakta oss via formuläret för mer tips och råd

Lämna in en tillståndsansökan

En av sakerna som vi kan hjälpa dig med är att upprätta ritningar som används i en tillståndsansökan. En tillståndsansökan lämnar du in till Gävle kommun och det är först när ansökan är beviljad som du får börja bygga ditt nya avloppssystem. Självklart har du möjlighet att använda dig av ROT-avdrag för byggnationen.

Börja använda ditt nya avlopp

Innan du får börja använda ditt nyinstallerade avlopp behöver det gå igenom en slutbesiktning. Detta görs av personal från kommunen som kommer ut till din fastighet för att se till så att alla regler har följts, vilka regler som gäller för just Gävle kommun finns att hitta i tillståndsbeslutet.

Lär dig din anläggning

När avloppet väl är i drift behöver du som fastighetsägare ha koll på hur systemet fungerar. Det gäller all information kring underhåll och skötsel. Om du vill lägga ner minsta möjliga tid på reningsverket är det klokt att redan från början välja ett system som är lättskött och inte särskilt avancerat att lära sig.

Ta hjälp av miljöinspektionen

Även om ansvaret för avloppet ligger hos dig som fastighetsägare så är det möjligt att vända sig till miljöinspektionen i komunnen för att ställa frågor som du behöver få svar på. Detta gäller både under och efter installationen. Där kan du bland annat ställa frågor kring slamavskiljare, infiltration och markbäddar.

Vänd dig till oss för mer information om enskilt avlopp

Är du fortfarande osäker på vad som krävs för att bygga ett enskilt avlopp och behöver råd om hur du ska gå tillväga så kan du vända dig till oss via formuläret på hemsidan. Vi återkommer så snart vi kan och bidrar med all den samlade expertis vi har samlat på oss genom åren.

Kostnadsfri rådgivning vid dränering eller enskilt avlopp i Gävle

Skriv gärna in kontaktuppgifter i formuläret om du vill veta mer kring enskilt avlopp i Gävle, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Rådgivningen är givetvis helt kostnadsfri och utan köpkrav.