Hur fungerar ett enskilt avlopp?

Enskilda avlopp finns ofta till hus som inte är inkopplade till det kommunala avloppssystemet. Ibland kan en inkoppling till kommunalt avlopp vara svårt när det är långt avstånd till nästa hus eller i svår terräng. I Sandviken finns många fastigheter som har enskilda avlopp och det finns flera olika alternativ på hur ett enskilt avlopp kan se ut och installeras.

Den stora skillnaden mellan ett enskilt avlopp och inkoppling i det kommunala avloppssystemet är att huvudansvaret är på fastighetsägaren när det är enskilt avlopp. Kommunens renhållning kan oftast erbjuda en tömning av det enskilda avloppet per år i de fall en sluten tank används. Men det finns andra bra lösningar för att slippa ha en regelbunden slamtömning av avloppet.

Markbädd för enskilt avlopp

Att ha ett enskilt avlopp utan sluten tank är många tveksamma till och det är helt i onödan. Det finns flera utmärkta och säkra alternativ för att rena avloppsvattnet naturligt i mark och sand. Ett sätt är att spillvattnet från det enskilda avloppet filtreras genom ett naturligt eller ett byggt lager av jord eller sand och på så sätt renas vattnet helt naturligt.

Säkerheten för enskilt avlopp är viktigt och i Sandviken finns det många hus som har föråldrade avloppssystem som riskerar att förorena naturen och ytvattnet. Om du har en äldre lösning av ditt avlopp rekommenderar vi att du kontaktar oss för att kunna se på vilket sätt vi kan hjälpa dig. Du kan kontakta oss enkelt via formuläret här på hemsidan.

De två vanligaste sätten att rena avloppsvattnet i ett enskilt avlopp är genom en markbädd eller infiltrationsrening. En infiltrationsanläggning har reningen av avloppsvattnet genom de naturliga jordlager som finns i marken. Vattnet filtreras många gånger och sprids sedan ut till grundvattnet. I de fall en infiltrationsanläggning inte kan installeras kan reningen ske genom en uppbyggd markbädd av jord och sand istället.

  • Naturlig rening med infiltrationsanläggning
  • Rening genom markbädd för extra säkerhet

Sluten tank för enskilt avlopp i Gävle

En sluten tank är ett av de mest säkra alternativen eftersom avloppsvattnet stannar i tanken och töms med en slamsugare. Det negativa med denna lösning är att tanken kan bli full och då måste en tömning ske istället för att avloppsvattnet kontinuerligt renas och släpps ut i jordlager. En sluten tank grävs normalt ned i trädgården men måste kunna nås av en slamsugare.

Infiltrationsanläggning för enskilt avlopp

En infiltrationsanläggning är en mycket smidig lösning för att skapa ett naturligt enskilt avlopp. Det första som måste göras är en kontroll av jorden för att se om den är lämplig för rening av avloppsvatten och ha förmågan att transportera det rena vattnet ut i marken. Det finns en risk att brunnar med dricksvatten kan förorenas om en infiltrationsanläggning inte fungerar korrekt.

Markbäddsanläggning för enskilt avlopp

Om det visar sig att marken inte är lämplig för en infiltrationsanläggning kan en markbädd vara ett bra alternativ. En markbädd har en sand och ett jordlager som är uppbyggd för att sköta reningen av avloppsvatten. Det som inte kan renas i sanden fastnar i botten av markbädden och kan ledas ut till ett dike. Denna lösning är vanlig när fastigheten är nära viktiga dagvattenkällor.

Nackdelar med enskilt avlopp

Det finns andra alternativ än sluten tank, infiltrationsanläggning och markbädd men de alternativen är ofta dyrare än dessa. En nackdel med enskilt avlopp är att ansvaret faller på dig som fastighetsägare och du måste sköta kontroller av avloppet. Vi kan hjälpa dig med rådgivning kring enskilt avlopp i Sandviken och du kan kontakta oss enkelt via formuläret på den här sidan.

Enskilt avlopp i Sandviken

I Sandviken finns många fastigheter med enskilt avlopp och det finns många olika alternativ på hur nya enskilda avlopp kan byggas. Oavsett om du vill förnya ditt gamla enskilda avlopp eller bygga en helt ny anläggning finns vår kunniga personal här för att hjälpa dig på bästa sätt. Fyll i formuläret på sidan så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Kostnadsfri rådgivning vid dränering eller enskilt avlopp i Gävle

Skriv gärna in kontaktuppgifter i formuläret om du vill veta mer kring enskilt avlopp i Gävle, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Rådgivningen är givetvis helt kostnadsfri och utan köpkrav.