Frågor och svar om enskilt avlopp

Behöver du installera ett enskilt avlopp eller ska du uppgradera ditt befintliga avloppssystem kan du finna en del svar på dina frågor här. Du kan också kontakta oss genom formuläret på vår hemsida för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med installationen av ett enskilt avlopp.

När du ska installera ett nytt enskilt avlopp i Gävle eller då du ska uppgradera befintligt avloppssystem med ny reningsteknik kan du finna svar på en del av de frågor du har här. Det är en hel del saker som du behöver tänka på då du ska installera ett enskilt avlopp som exempelvis tillstånd, skyddsnivå och dimensionering av avloppssystem. Om du inte finner svar på dina frågor här på denna sida är du välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Frågor och svar om enskilt avlopp

Krävs det tillstånd att installera enskilt avlopp i Gävle?

Ja, det krävs tillstånd från kommunen att både installera ett nytt enskilt avlopp och att uppgradera ett befintligt avloppssystem. Innan du kan påbörja installationen av ditt nya avlopp behöver du ansöka om tillstånd. Du behöver bifoga ritningar och information om det avloppssystem som du ska installera.

 

Vad innebär skyddsnivå för enskilt avlopp?

Alla fastigheter har en skyddsklass för enskilt avlopp som är antingen normal eller hög. Skyddsklassnivån avgör vilket enskilt avlopp som du kan installera och vilken nivå av rening som krävs. Vilken skyddsklass som gäller för din kommun och för din fastighet kan du få information om från kommunens miljökontor. Vanligtvis brukar fastigheter som inte ligger nära vatten ha normal skyddsklass medan fastigheter som ligger nära känsliga vattendrag har en hög skyddsklass.

 

Normal skyddsklass innebär att du ska ha en reningsteknik som klarar av att reducera organiska ämnen med 90 % och fosfor med 70 %. För hög skyddsklass gäller att reningstekniken ska kunna reducera organiska ämnen med 90 %, fosfor med 90 % och kväve med 50 %.

 

Vad kostar det att installera enskilt avlopp i Gävle?

Priset för att köpa och installera ett enskilt avlopp skiljer sig mycket åt beroende på var fastigheten är belägen, hur mycket markarbeten som krävs och vilken typ av system du väljer. Normalt brukar priset ligga på mellan 70 000 upp till 180 000, eller mer, beroende på avloppssystem och förutsättningarna att installera detta.

 

För att få ett mer exakt pris kan du kontakta oss för att erhålla en offert för ditt enskilda avlopp. Vi kan erbjuda dig ett fast och konkurrenskraftigt pris för din installation av enskilt avlopp i Gävle.

 

Kan jag utföra installation av enskilt avlopp själv?

Det finns inget som hindrar dig från att utföra arbetet själv. Det är dock ett tungt arbete som kräver maskiner och kunskap om hur enskilt avlopp ska installeras så att det uppfyller alla krav som finns från kommunen. Om du som privatperson anlitar oss för att utföra arbetet kan du använda dig av ROT-avdraget vilket innebär att du kan få våra arbetskostnader nedsatta med 30 %.

 

Kontakta oss för mer information

Om du vill veta mer om vilka tjänster vi kan erbjuda dig är du välkommen att kontakta oss för mer information. Gårdsmark erbjuder tjänster som bland annat dränering i Gävle, enskilt avlopp och markarbeten. Genom vårt formulär på hemsidan kan du boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan lyssna på dina önskemål och lämna förslag och information om ditt enskilda avlopp.

 

Kostnadsfri rådgivning vid dränering eller enskilt avlopp i Gävle

Skriv gärna in kontaktuppgifter i formuläret om du vill veta mer kring enskilt avlopp i Gävle, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Rådgivningen är givetvis helt kostnadsfri och utan köpkrav.