Tänk på detta inför val av nytt enskilt avlopp

När du ska installera ett nytt enskilt avlopp i Gävle är det en del saker som du behöver tänka på så att allt går rätt till och blir korrekt utfört. Du kan kontakta oss för information om hur vi kan hjälpa dig då du ska installera nytt enskilt avlopp.

Har du behov av att byta till ett nytt enskilt avlopp i Gävle eller uppgradera det befintliga med ny reningsteknik finns det en del saker som du behöver tänka på. Det är viktigt att ett enskilt avlopp är rätt dimensionerat för din fastighet och har en reningsteknik som uppfyller de nuvarande kraven som finns men även framtida krav. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå dig vid val av avloppssystem eller reningsteknik för ditt befintliga enskilda avlopp. Vi är experter på enskilda avlopp och har en lång erfarenhet inom branschen vilket gör att vi erbjuda dig den bästa lösningen för ditt enskilda avlopp.

 

Att tänka på vid val av enskilt avlopp i Gävle

Till att börja med behöver du bestämma om du ska uppgradera ett befintligt enskilt avlopp i Gävle eller om du ska byta ut avloppssystemet mot ett nytt, modernt system. Du bör även dimensionera avloppet rätt. Det minsta antalet personer ett enskilt avlopp ska dimensioneras för är fem personer, även om man är färre i hushållet. Är man fler än fem bör man förstås dimensionera avloppet för detta. Du behöver också ta reda på vilken skyddsnivå som ditt enskilda avlopp behöver ha. Detta är information som du kan få genom miljökontoret i din kommun.

 

Du kan kontakta oss då du ska byta ut ditt enskilda avlopp eller köpa nytt. Vi kan hjälpa dig med all den information du behöver i samband med att du ska köpa nytt enskilt avlopp i Hofors eller om du ska uppgradera det befintliga med ny reningsteknik.

 

Val av enskilt avlopp

Det finns olika typer av enskilda avlopp som du kan välja mellan då du ska köpa nytt. Det kan vara bra att tänka på att om du köper ett billigt system finns risken att du kommer att få betala dryga underhållskostnader över tid. Ett bra system är förstås dyrare i inköp men i gengäld sparar du in pengar på minskade underhållskostnader över tid. När du ska välja enskilt avlopp i Sandviken behöver du välja ett system som klarar av att hantera avloppet för minst fem personer. Systemet behöver också ha en rening som klarar av att rena avloppsvattnet på den skyddsnivå som krävs.

 

Ansöka om tillstånd

Efter att du har bestämt dig vilken typ av enskilt avlopp du ska installera behöver du ansöka om tillstånd för att installera eller uppgradera ett enskilt avlopp. Tillståndsansökan skickas in till din kommun. Med ansökan behöver du bifoga ritningar och produktinformation, inklusive information om rening, för det system som du har valt. Innan du har fått tillstånd från kommunen får du inte påbörja installationen av ditt enskilda avlopp.

 

Efter att tillståndet är beviljat kan ditt enskilda avlopp installeras. Innan du får ta det nya avloppssystemet i bruk behöver det slutligen godkännas i samband med slutbesiktningen.

 

Anlita en oss för ditt enskilda avlopp

Gårdsmark är ett markföretag som utför tjänster som markarbeten, enskilt avlopp och dränering i Gävle. Våra medarbetare har en lång erfarenhet inom branschen och har därmed en stor kunskap då det kommer till att ge förslag på åtgärder och val av enskilt avlopp i Gävle. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan besiktiga ditt nuvarande system och ge tips och råd kring ditt nya enskilda avlopp.

Kostnadsfri rådgivning vid dränering eller enskilt avlopp i Gävle

Skriv gärna in kontaktuppgifter i formuläret om du vill veta mer kring enskilt avlopp i Gävle, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Rådgivningen är givetvis helt kostnadsfri och utan köpkrav.